History
Icon-add-to-playlist Icon-download Icon-drawer-up
Share this ... ×
...
By ...
Embed:
Copy
Avsnitt 20- Medarbetargruppen samtalar om det avbrutna traumat
January 20, 2016 01:38 PM PST
itunes pic

I detta avsnitt samlas hela medarbetargruppen vid mikrofonerna och samtalar om det avbrutna trauma. De ger exempel ur sina egna liv före behandlingen, och hur det avbrutna traumat kan/vill påverka samarbetet i en grupp. Vare sig det är gruppen som familj,på arbetsplatsen eller hos dem i medarbetargruppen. Hur ser ett avbrutet trauma ut i praktiken? I avsnittet hör du konkreta exempel.

Avsnitt 18- Ett kapitel ur mitt liv, Tomas klient
December 01, 2015 05:12 AM PST
itunes pic

Gestalt-och traumaterapeuten Thomas Ristrand intervjuar en klient som också heter Tomas. I ett lugnt samtal får du följa Tomas berättelse, var han befann sig före behandlingen och hur hans liv såg ut då. Till var han befinner sig idag, hur han uppfattar sig själv och andra i hans omgivning. Följ hans fotarbete i detta avsnitt.

Avsnitt 16- Ett förlorande av mig själv
October 22, 2015 01:09 PM PDT
itunes pic

Mina behov har inte tagits hand om så jag tvingas att anpassa mig för min omgivning, för att överleva. Det jag gör är att jag sviker mig själv.
I detta avsnitt pratar Gestalt-och traumaterapeuterna Thomas och Marve just om detta! Med andra ord länken mellan att ta hjälp av mina överlevnadsstrategier och mitt medberoende.

Avsnitt 14- Svarta lådan
September 12, 2015 01:55 PM PDT
itunes pic

I det här avsnittet pratar terapeuterna Thomas och Liza om svarta lådan. Vad symboliserar svarta lådan,hur kommer jag in och vad finns där inne? All detta pratar de om, samt ger exempel ur sina egna liv. Liza berättar bland annat om när hon öppnade sin svarta låda och vilken vändning det tog i hennes liv.

Avsnitt 14- Svarta lådan
September 12, 2015 01:53 PM PDT
itunes pic

I det här avsnittet pratar terapeuterna Thomas och Liza om svarta lådan. Vad symboliserar svarta lådan,hur kommer jag in och vad finns där inne? All detta pratar de om, samt ger exempel ur sina egna liv. Liza berättar bland annat om när hon öppnade sin svarta låda och vilken vändning det tog i hennes liv.

Avsnitt 13- Jag står i min historia
August 21, 2015 11:12 AM PDT
itunes pic

I detta avsnitt kommunicerar terapeuterna Thomas Ristrand och Boine Josefsson om känslohuset. Under samtalets gång går de djupare och djupare in i de olika delarna i känslohuset.

Avsnitt 12- Vad är trauma?
June 28, 2015 02:55 PM PDT
itunes pic

I detta avsnitt får du lyssna till klinikchefen Thomas Ristrand och hans fru Liza Ristrand som pratar om vad ett trauma är. De ger exempel från sitt eget bröllop och vilka trauman som väcktes till liv i dem i och med detta. Vad är problemet och hur går man tillväga för att bli fri sina trauman.

Avsnitt 11- Diagnoser
April 20, 2015 01:58 PM PDT
itunes pic

Detta avsnitt handlar om diagnostisering. Thomas och Marve diskuterar kring ämnet.
Vilka konsekvenser och återvändsgränder medföljer i att diagnostisera, och hur det i sin tur sätter käppar i hjulen till att nå tillfrisknandet.

Avsnitt 10- Medberoende
March 27, 2015 01:41 PM PDT
itunes pic

I detta avsnitt får du lyssna till Thomas Ristrand och Boine Josefsson som pratar om medberoende. Vad är medberoende egentligen? Hur yttrar det sig och vad ligger till grund att ett medberoende uppstår?

Avsnitt 9- Andlighet=Enighet
February 25, 2015 09:09 AM PST
itunes pic

Vad är lösningen? Lyssna till kommunikationen mellan Thomas Ristrand och Marve Ristrand Ahlner, far och son och idag också kollegor. De talar om tillit, omsorg, hänsyn och kärlek. Om tålamod- "modet att tåla". Vad fattas i ett dysfunktionellt familjesystem?
De ger exempel från sin egen familj och i relation till varann från både då och nu.

Previous Page  |  Next Page